Στην Πρότυπη Οδοντιατρική προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: